Hvordan yte tjenester i Norge

Er du utenlandsk tjenesteyter og ønsker å utføre oppdrag i en begrenset tidsperiode i Norge, må du forholde deg til ulike norske lover og regler. Du kan bruke pilmenyen øverst til å navigere deg videre i prosessen og se hva du må gjøre når du skal tilby tjenester midlertidig i Norge.

Du må registrere virksomheten din

Alle som skal utføre næringsvirksomhet i Norge, midlertidig eller permanent, må registreres i Enhetsregisteret og eventuelt Foretaksregisteret

Det er fri etableringsrett i Norge. Du trenger altså ikke være bosatt i Norge for å registrere en virksomhet.

Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Driver du en bedrift i utlandet som skal utføre et oppdrag i Norge er det ofte hensiktsmessig å registrere en avdeling av ditt utenlandske foretak (NUF). Et NUF er en avdeling av det utenlandske foretaket og det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i Norge.

Avdelingen må imidlertid forholde seg til norsk regelverk på lik linje med norske foretak. Det kreves ingen egenkapital for å opprette avdelingen, men hvis den må registreres i Foretaksregisteret påløper det et registreringsgebyr.

Enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak er det eieren (innehaveren) som har det fulle økonomiske ansvaret for foretakets forpliktelser og gjeld. Det er ikke krav til egenkapital for enkeltpersonforetak og foretaket kan som hovedregel registreres gratis i Enhetsregisteret.

Ønsker du å etablere deg permanent?

Det finns andre organisasjonsformer hvis du ønsker å etablere seg permanent i Norge.

Du trenger ikke å være bosatt i Norge for å etablere virksomheten permanent. Det er heller ingen krav til hvor lenge du ønsker å drive virksomheten. Mer informasjon om permanent etablering, finner du på Altinn sine sider.