Alle skal kunne bruke nettsidene våre.

Våre tjenester skal være tilgjengelig for så mange som mulig, uavhengig av funksjonsevne eller brukssituasjon.

Kontakt oss om tekniske feil eller mangler med Work in Norway

Vi setter pris på tilbakemeldinger. Send oss en melding hvis du opplever at noe på workinnorway.no ikke fungerer som den skal eller er vanskelig å forstå. Meld fra om tekniske feil og mangler med workinnorway.no.

Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en rapport som viser hvorvidt nettsidene våre oppfyller de lovpålagte WCAG-suksesskriteriene. Vi ser på lovkravene som et minimum av forpliktelse for å gjøre tjenestene våre tilgjengelige. Vi jobber ikke bare for å oppnå samsvar med lovkravene, men for god brukeropplevelse for alle. Se tilgjengelighetserklæringen for workinnorway.no