3.Godkjenning av utdanning

I noen yrker krever den norske staten at du er autorisert. For å finne ut om du trenger autorisasjon, sjekk NOKUT's nettsider.

 

!Korona og karanteneplikt

Alle restriksjonene knyttet til koronapandemien og innreise til Norge er opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien.

!Stillinger hos NAV på Engelsk

Stillingsbasen på nav.no er kun tilgjengelig på norsk, men du kan søke etter utlyste stillinger på engelsk ved å bruke søkeordet «English».